on-line с 20.02.06
 

Арт-блог

05.04.2019, 09:39

Апрель-2019

Апрельская прогулка (Ю. Визбор) Есть тайная печаль в весне первоначальной, Когда последний снег мне несказанно жаль, Когда в пустых лесах негромко и случайно Из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит кружение занавески Там от движенья нот чуть звякает хрусталь Там девочка моя, еще ничья невеста, И грает, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили Веселую печаль на черную печаль. Пока своим богам ни в чем не изменили, В программах наших душ передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело Т а девочка творит над миром пастораль, Пока по всей земле, во все ее пределы Из дальнего окна доносится рояль.

Случайное фото

Голосование

Что для вас служит основным источником информации по истории?

Система Orphus

Locations of visitors to this page

Start visitors - 21.03.2009
free counters



Календарь событий

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Новости региона

10.04.2019, 15:08

Епоха Вацлава Мошинського. Пам'яті Майстра

21.03.2019, 10:20

У Херсоні безкоштовно покажуть сучасне українське кіно

18.03.2019, 10:08

V Міжнародний конкурс малюнку «Ілюстрація до народної казки»

> Главная > Положення про Фестиваль

«Гра в П'ЯТНАшки»

ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий Таврійський артфотовідеофестіваль
(форум)

Загальні положення

Культура зображення станом на початок ХХІ століття вже значно потіснила культуру тексту в усіх сферах життя людського суспільства. Особливо це стало помітно з бурхливим розвитком екранної культури. Можливості створювати, трансформувати, передавати і поширювати зображення стали загальнодоступними. У той же час пов'язані з цим зміни в культурологічному плані залишаються явно недооціненими. Зображення розглядаються поки ще тільки як мистецтво ...

Цій тематиці присвячений відкритий Таврійський артфотовідеофестіваль «Гра в П'ЯТНАшки» (далі - Фестиваль). Даний Фестиваль проходить в рамках діяльності ряду херсонських творчих організацій, що працюють з візуальними мистецтвами і Херсонській ОУНБ імені Олеся Гончара

Фестиваль включає в себе виставкову та освітньо-пізнавальну програми. Освітньо-пізнавальна програма Фестивалю передбачає проведення творчих зустрічей з художниками, фотографами, відеографами, майстер-класів та семінарів за участю майстрів фотографії і кіно, фахівців з фототехніці та комп'ютерної обробки зображень, а також тематичні семінари та лекції, що проводяться фахівцями відповідного профілю. Виставкова програма передбачає проведення ряду художніх та фотовиставок, відеопоказів.

Дискусійна платформа фестивалю передбачає діалог фахівців за участю широкої аудиторії на тему «Феномен візуальної культури в епоху нових ІКТ»

* (Visual arts) - мистецтва, побудовані на зорових образах. Близько поняття: кіномистецтво (film art), відеоарт (video art), екранні мистецтва (screen arts), медійні мистецтва (media arts).

Організатори Фестивалю

Організаторами Фестивалю є учасники:

Херсонського фотоклубу «Свіжий погляд»

Херсонської школи фотографії

...................................................

...................................................

Партнери Фестивалю

Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара
Херсонський областний художній музей ім. О.О. Шовкуненка                                         

Цілі і завдання Фестивалю

Основними цілями Фестивалю є розвиток творчого потенціалу особистості через мистецтво фотографії та інші візуальні мистецтва та привернення уваги громадськості до проблем і можливостей, які породжують феномен візуальної культури в епоху нових ІКТ, налагодження конструктивного міжкультурного діалогу.

Завдання:

• популяризація творчої діяльності в сфері візуальних мистецтв,
• виявлення найбільш цікавих робіт, авторів і напрямків візуальних мистецтв,
• розвиток естетичного смаку учасників і глядачів,
• стимулювання громадянської активності.

Учасники Фестивалю

До участі у Фестивалі запрошуються всі, хто має відношення за родом діяльності або за захопленнями до візуальних мистецтв.

У Фестивалі можуть брати участь професійні та непрофесійні фотографи і художники.


Умови участі у Фестивалі

На Фестиваль приймаються артпроекти, фотопроекти і відеопроекти, що відображають світовідчуття авторів.

Для участі у Фестивалі необхідно надати наступні документи:

• заповнену заявку на участь у Фестивалі в електронному вигляді;
• фестивальні проекти.

Всі дані про автора вказуються тільки в заявці https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjteqaplRTllMUe3Su1jZq_mGrw3kI0HHflD1QVP-gNzG2iA/viewform

Файл з електронним варіантом проекту повинен бути названий прізвищем автора та назвою проекту (наприклад, Автор_Назва проекту).

Всі проекти з заявками необхідно надати на Фестивалі, відправивши на електронну пошту editortavrik@gmail.com не пізніше 10.03.2018 року.

Заявка заповнюється українською або російською мовою.

Не приймаються до участі:

• анонімні роботи,
• роботи, авторство яких не належить заявнику,
• роботи, що містять елементи насильства, расової, національної або релігійної нетерпимості.

 

Роботи, що не відповідають Положенню, на конкурс не приймаються. Організатори Фестивалю залишають за собою право не приймати до участі роботи, що не відповідають відповідною якістю і технічним рівнем, без пояснення причин.

Участь у Фестивалі на увазі згоду з усіма умовами даного положення.

Участь у Фестивалі означає згоду автора на використання його робіт на виставках (відеопоказах) в приміщеннях Фестивалю (Херсонська ОУНБ імені Олеся Гончара).


Порядок проведення Фестивалю

Фестиваль проводиться за такими етапами:

15.02.2018 р - початок Фестивалю;

15.02 - 10.03.2018 р - прийом робіт в електронному вигляді через інтернет;

15 - 20.03.2018 р - підбиття підсумків відбору проектів для виставок і відеопоказів;

21 - 23.03.2018 р - монтаж виставок;

24 - 25.03.2018 р - проведення основних фестивальних заходів.

 

* Фестиваль - 2018 носить пілотний характер, тому в програмі і формі проведення можливі зміни і доповнення.

Адреса оргкомітету:

Херсон, вул. Героїв Крут, 2
Херсонська ОУНБ ім. О.Гончара
Регіональний інформаційний центр
e-mail editortavrik@gmail.com

Контактні особи:
Кошелюк Микола Степанович - 095 3692132
Андрющенко Олександр Павлович - 050 3159142
Савельєв Вячеслав Вікторович - 050 6131406

 

«Игра в ПЯТНАшки»

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Таврийском артфотовидеофестивале
(форуме)



Общие положения
 

Культура изображения по состоянию на начало ХХІ века уже основательно потеснила культуру текста во всех сферах жизни человеческого общества. Особенно это стало заметно с бурным развитием экранной культуры. Возможности создавать, трансформировать, передавать и распространять изображение стали общедоступными. В то же время, связанные с этим происходящие изменения в культурологическом плане остаются явно недооцененными. Изображения рассматриваются пока еще только как искусство…

Этой тематике посвящён открытый Таврийский  артфотовидеофестиваль «Игра в ПЯТНАшки» (далее – Фестиваль). Данный Фестиваль проходит в рамках деятельности ряда херсонских творческих организаций, работающих с визуальными искусствами и Херсонской ОУНБ имени Олеся Гончара

Фестиваль включает в себя , выставочную и образовательно-познавательную программы. Образовательно-познавательная программа Фестиваля предусматривает проведение творческих встреч с художниками, фотографами, видеографами, мастер-классов и семинаров с участием мастеров фотографии и кино, специалистов по фототехнике и компьютерной обработке изображений, а также тематические семинары и лекции, проводимые специалистами соответствующего профиля. Выставочная программа предусматривает проведение ряда художественных и фотовыставок, видеопоказов.

Дискуссионная платформа фестиваля предусматривает диалог специалистов с участием широкой аудитории на тему «Феномен визуальной культуры в эпоху новых ИКТ»

*  (visual arts) – искусства, построенные на зрительных образах. Близкие понятия: киноискусство (film art), видеоарт (video art), экранные искусства (screen arts), медийные искусства (media arts).


Организаторы Фестиваля

Организаторами Фестиваля являются участники:

Херсонского фотоклуба «Свежий взгляд»
Херсонской школы фотографии

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

 

                    Партнеры Фестиваля
 

Херсонская ОУНБ им. О. Гончара
Херсонский облаcнjй художественный музей им. А.А. Шовкуненко 


                                               Цели и задачи Фестиваля

Основными целями Фестиваля являются развитие творческого потенциала личности через искусство фотографии и другие  визуальные искусства и привлечение внимания общественности к проблемам и возможностям, которые порождают феномен визуальной культуры в эпоху новых ИКТ, налаживание конструктивного межкультурного диалога.

Задачи:

  • популяризация творческой деятельности в сфере визуальных искусств,
  • выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений визуальных искусств,
  • развитие эстетического вкуса участников и зрителей,
  • стимулирование гражданской активности.

 

Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются все, имеющие отношение по роду деятельности или по увлечениям к визуальным искусствам.

В Фестивале могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы и художники.

Условия участия в Фестивале

На Фестиваль принимаются артпроекты, фотопроекты и видеопроекты, отражающие мироощущение авторов.

Для участия в Фестивале необходимо предоставить следующие документы: 

  • заполненную заявку на участие в Фестивале в электронном виде;
  • фестивальные проекты.

Все данные об авторе указываются только в заявке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjteqaplRTllMUe3Su1jZq_mGrw3kI0HHflD1QVP-gNzG2iA/viewform

Файл с электронным вариантом проекта должен быть назван фамилией автора и названием проекта (например, Автор_Название проекта).

Все проекты с заявками необходимо предоставить на Фестивале, отправив на электронную почту editortavrik@gmail.com  не позднее 10.03.2018 года.

Заявка заполняется на украинском или русском языке.

Не принимаются к участию: 

  • анонимные работы, 
  • работы, авторство которых не принадлежит заявителю,
  • работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

Работы, не соответствующие Положению, на конкурс не принимаются. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право не принимать к участию работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, без объяснения причин.

Участие в Фестивале подразумевает согласие со всеми условиями данного положения.
 

Участие в Фестивале означает согласие автора на использование его работ на выставках (видеопоказах) в помещениях Фестиваля (Херсонская ОУНБ имени Олеся Гончара).

 

Порядок проведения Фестиваля

Фестиваль проводится по следующим этапам:

15.02.2018 г. - начало Фестиваля;

с 15.02. по 10.03.2018 г. - прием работ в электронном виде через интернет;

15 - 20.03.2018 г. - промежуточное подведение итогов отбора проектов для выставок и видеопоказов;

21 - 23.03.2018 г. – монтаж выставок;

24 - 25.03.2018 г. – проведение основных фестивальных мероприятий.
 

* Фестиваль – 2018 носит пилотный характер, поэтому в программе и форме проведения возможны изменения и дополнения.

Адрес оргкомитета: 
Херсон, ул. Героев Крут, 2
Херсонская ОУНБ им. О.Гончара
Региональный информационный центр
e-mail    editortavrik@gmail.com

Контактные лица:  
Кошелюк Николай Степанович – 095 3692132
Андрющенко Александр Павлович – 050 3159142
Савельев Вячеслав Викторович – 050 6131406
 

Приложение 1
к Фестивалю «Игра в ПЯТНАшки»

 

Фестивальные мероприятия проводятся по четырем основным направлениям:

1.Выставочная часть – художественные и фотовыставки;

2.Экранная часть – фото- и видеопрезентации;

3.Форум специалистов (фото и видео) – мастер-классы, лекции, тренинги, дискуссии;

4.Съёмочная часть – показательные выступления в фото- и видеозонах.

 

Выставочная часть – художественные и фотовыставки

 

Художественная компонента выставочной части формируется экспертной группой фестиваля исходя из его базовой концепции.

Таким же образом, экспертная группа поступает  с отбором выставочных фотопроектов гостевого характера (от нерезидентов).

Фотокомпонента выставочной части предлагает резидентам следующую схему: принимаются фотопроекты из десяти фоторабот (Топ 10), связанных одной общей тематикой, которую избирает сам автор (куратор) фотопроекта. Он же принимает решение, считать ли заявленный фотопроект «закрытым», когда автор и куратор одно и то же лицо, или же «открытым», когда куратор кроме авторских фоторабот может принимать и другие, удовлетворяющие его концепцию.

Темы, формы, техники не регламентируются, а только согласуются с экспертной группой на предмет возможных конфликтов с основными требованиями Положения и возможностями выставочных пространств.

Куратор арт- или фотопроекта самостоятельно позиционирует представляемый проект в одной из категорий «Профессионалы», «Полупрофессионалы», «Любители».

 

Экранная часть – фото- и видеопрезентации
 

В экранной части применяются лишь следующие ограничения для участников:
- количество работ – до 10 от 1 автора (куратора);
- общая длительность показа работ от 1 автора (куратора) не более 600 секунд;

Все остальные требования аналогичны требованиям из предыдущего раздела. Спорные вопросы решаются с экспертной группой фестиваля.


Форум специалистов (фото и видео) – мастер-классы, лекции, тренинги, дискуссии

 

На Форуме специалистов представляются продукты с указанием автора, его краткого резюме, названием темы с краткой аннотацией, длительности, формы подачи материала, стоимости.

К работе на дискуссионной платформе фестивале приглашаются искусствоведы, арткритики, артменеджеры, культурологи, журналисты, а также представители иных профессий, связанных с изучением феномена визуальной культуры.

 

Съёмочная часть – показательное выступление в фото- и видеозонах

В качестве комбинированной видео- и фотозоны предполагается показ для широкой публики работы видеостудии Born Vision  со студиями современного танца. Эти же локации и эти же модели для сьемок предлагаются и фотографам для показательных репортажных и постановочных сьемок.


Дополнительно

Оргкомитет фестиваля, в режиме его пилотного проведения, готов рассмотреть предложения по иным фестивальным формам взаимодействия участников и гостей, не выходящие за рамки возможностей организаторов.


Приложение 2
к Фестивалю «Игра в ПЯТНАшки»


Состав экспертного совета Фотофестиваль

 

1    Андрющенко Александр Павлович          

Профессиональный фотограф, НСФХУ, руководитель фотошколы, председатель фотоклуба «Свежий взгляд»

2    Савельев Вячеслав Викторович    

Профессиональный фотограф, НСФХУ, руководитель фотошколы

3    Гончаренко Владимир Иванович  

Профессиональный художник, НСХУ

4    Голубятникова Яна Владимировна

Профессиональный художник, НСХУ, куратор

5    Голубков Алексей Владимирович

Профессиональный фотограф, председатель фотоклуба «Херсон», член правления общественной организации  «Фестиваль Кинокиммерия», член оргкомитета международного фестиваля непрофессионального кино «Кинокиммерия»

6    Быкодир Виктор Николаевич

Режиссер, сценарист, член оргкомитета международного фестиваля непрофессионального кино «Кинокиммерия»